SHUNGYO | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

SHUNGYO / Tokyo shiku meisho ichiran (Famous places of Tokyo), triptych

SHUNGYO
Tokyo shiku meisho ichiran (Famous places of Tokyo), triptych
1889
Good impressions and condition
37.4x24.8cm. each approx.
500,000 YEN
[Cat ID: H27-67 / FM-ID: 4707 ]