YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Takakura moon, Hasebe Nobutsura, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Takakura moon, Hasebe Nobutsura, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1886
Good impression and condition
37x25.2cm.
60,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 22885 ]