YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Priest Benkei and Ushiwakamaru, titled Gojo no tsuki (Moon over Gojo Bridge), from Buyu setsugekka no uchi (Snow, moon and flower with heroes), triptych

YOSHITOSHI
Priest Benkei and Ushiwakamaru, titled Gojo no tsuki (Moon over Gojo Bridge), from Buyu setsugekka no uchi (Snow, moon and flower with heroes), triptych
1867
Good impressions, fine condition
37.1x25.4cm. each approx.
480,000 YEN
[Cat ID: 90-309 / FM-ID: 23164 ]