ITO TAKASHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

ITO TAKASHI / Ashinoko no ukei (View in rain at Lake Ashinoko)

ITO TAKASHI
Ashinoko no ukei (View in rain at Lake Ashinoko)
1929
Fine impression, good condition
26x39.5cm.
280,000 YEN
[Cat ID: 90-462 / FM-ID: 23091 ]