TSUKIOKA KOGYO | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

TSUKIOKA KOGYO / Ikarikazuki , from Nogaku hyakuban (One hundred No performances)

TSUKIOKA KOGYO
Ikarikazuki , from Nogaku hyakuban (One hundred No performances)
c.1924
Good impression and condition
37.7x25.5cm.
8,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 26055 ]