YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Shinkan no tsuki (Moon's inner vision), Taira no Tomomune, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Shinkan no tsuki (Moon's inner vision), Taira no Tomomune, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1886
Good impression and condition, lightly backed
36.4x24.5cm.
SOLD
[Cat ID: 96-126 / FM-ID: 27979 ]