YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Yubin Hochi Newspaper, No. 491

YOSHITOSHI
Yubin Hochi Newspaper, No. 491
1874
Good impression and condition
37.3x25cm.
20,000 YEN
[Cat ID: 96-202 / FM-ID: 27847 ]