YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Nishikori Takekiyo, from Kinsei jimbutsushi (Stories of modern figures)

YOSHITOSHI
Nishikori Takekiyo, from Kinsei jimbutsushi (Stories of modern figures)
1887
Good impression and condition, very slightly soiled
37x25.2cm.
SOLD
[Cat ID: 96-204 / FM-ID: 27841 ]