YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Ikkai manga (Sketchbook by Ikkai [Yoshitoshi]): Tsukioka Yoshitoshi, illustrator, one volume, 1866, original covers and title slip, preface slightly stained

YOSHITOSHI
Ikkai manga (Sketchbook by Ikkai [Yoshitoshi]): Tsukioka Yoshitoshi, illustrator, one volume, 1866, original covers and title slip, preface slightly stained
17.5x11.5cm.
SOLD
[Cat ID: 96-432 / FM-ID: 28120 ]