KONDO SHIUN | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KONDO SHIUN / Shobu (Iris), Sixth month, from Shin ukiyo-e bijin awase (Collection of new ukiyo-e beauties)

KONDO SHIUN
Shobu (Iris), Sixth month, from Shin ukiyo-e bijin awase (Collection of new ukiyo-e beauties)
1924
Fine impression, good condition, very slightly soiled
41x26cm.
95,000 YEN
[Cat ID: 84-400 / FM-ID: 18937 ]