YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Endo musha Moritatsu, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)

YOSHITOSHI
Endo musha Moritatsu, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)
1883
Good impression and condition, margins slightly narrow and damaged
35.2x23.9cm.
SOLD
[Cat ID: 89-171 / FM-ID: 22469 ]