YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Kinuta no tsuki (Cloth beating moon), Yugiri, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Kinuta no tsuki (Cloth beating moon), Yugiri, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1890
Good impression and condition
35.5x23.6cm.
50,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 22929 ]