YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / View of Ryogoku Bridge, Tokyo

YOSHITOSHI
View of Ryogoku Bridge, Tokyo
c.1875
Good impressions and condition
36.8x24.8cm. each approx.
SOLD
[Cat ID: 93-24 / FM-ID: 26096 ]