FUJIWARA SHINICHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

FUJIWARA SHINICHI / A scene of Sino-Japan war, triptych

FUJIWARA SHINICHI
A scene of Sino-Japan war, triptych
1894
Good impressions and condition
36x25cm. each approx.
13,000 YEN
[Cat ID: 93-378 / FM-ID: 26019 ]