KASAMATSU SHIRO | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KASAMATSU SHIRO / Kosame furu Yomeimon (Yomei Gate in a shower)

KASAMATSU SHIRO
Kosame furu Yomeimon (Yomei Gate in a shower)
1935
Good impression and condition
38.8x27.6cm.
80,000 YEN
[Cat ID: 93-423 / FM-ID: 26076 ]