YASUJI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YASUJI / Shin-Yoshiwara yozakura no kei (Cherry blossom in the night at Shin-Yoshiwara)

YASUJI
Shin-Yoshiwara yozakura no kei (Cherry blossom in the night at Shin-Yoshiwara)
1880
Good impression and condition
24.8x37.1cm.
350,000 YEN
[Cat ID: M21-97 / FM-ID: 26273 ]