KIYOCHIKA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KIYOCHIKA / Shinobazu Pond in rain, from Tokyo meisho (Famous places of Tokyo)

KIYOCHIKA
Shinobazu Pond in rain, from Tokyo meisho (Famous places of Tokyo)
c.1877
Good impression and condition, very slightly soiled, very slightly damaged near left edge, side margins trimmed, centerfold
23.5x33.2cm.
120,000 YEN
[Cat ID: 95-140 / FM-ID: 27173 ]