KIYOCHIKA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KIYOCHIKA / Night at Nihonbashi, from Tokyo meisho (Famous places of Tokyo)

KIYOCHIKA
Night at Nihonbashi, from Tokyo meisho (Famous places of Tokyo)
1881
Good impression and condition, margins very slightly soiled, lower right corner very slightly damaged, centerfold
23.3x33.5cm.
SOLD
[Cat ID: 95-161 / FM-ID: 27191 ]