YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Tsuki no hatsumei (Invention from the moon), Hozoin, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Tsuki no hatsumei (Invention from the moon), Hozoin, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1891
Good impression and condition
36x24.5cm.
80,000 YEN
[Cat ID: 96-150 / FM-ID: 28003 ]