YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Yubin Hochi Newspaper, No. 832

YOSHITOSHI
Yubin Hochi Newspaper, No. 832
c.1875
Good impression and condition, binding holes, right margin trimmed
35.8x23.8cm.
SOLD
[Cat ID: 96-203 / FM-ID: 28315 ]