YOSHIIKU | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHIIKU / Tokyo nichi-nichi shimbun (Tokyo daily newspaper), No. 849

YOSHIIKU
Tokyo nichi-nichi shimbun (Tokyo daily newspaper), No. 849
c.1875
Good impression and condition
36.5x24.6cm.
20,000 YEN
[Cat ID: 96-206 / FM-ID: 27850 ]