YASUJI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YASUJI / Site of East gate, Sensoji Temple, from Tokyo shinga meisho zukai (True pictures of famous places of Tokyo)

YASUJI
Site of East gate, Sensoji Temple, from Tokyo shinga meisho zukai (True pictures of famous places of Tokyo)
c.1884
Good impression and condition
11.5x17cm.
13,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 28434 ]