YASUJI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YASUJI / Hiei Shrine, from Tokyo shinga meisho zukai (True pictures of famous places of Tokyo)

YASUJI
Hiei Shrine, from Tokyo shinga meisho zukai (True pictures of famous places of Tokyo)
c.1884
Good impression and condition, a few spot stains
11.5x17cm.
13,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 28383 ]