YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Minamoto no Yorimasa, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)

YOSHITOSHI
Minamoto no Yorimasa, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)
1886
Good impression and condition, margins very slightly soiled
36.8x24.8cm.
SOLD
[Cat ID: 97-149 / FM-ID: 28614 ]