YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Portrait of the actor Ichikawa Danjuro in the role of Saigo Takamori

YOSHITOSHI
Portrait of the actor Ichikawa Danjuro in the role of Saigo Takamori
1877
Good impression and condition, some minor wormholes, trimmed, backed
35x23.6cm.
SOLD
[Cat ID: 89-170 / FM-ID: 22347 ]