TSUCHIYA KOITSU | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

TSUCHIYA KOITSU / Nikko, Goju no to (Five-storied pagoda at Nikko)

TSUCHIYA KOITSU
Nikko, Goju no to (Five-storied pagoda at Nikko)
c.1930
Good impression and condition
41.5x29cm.
SOLD
[Cat ID: 95-339 / FM-ID: 27273 ]