YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Waisui no tsuki, Goshisho (Huai River moon, Wu Zixu), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Waisui no tsuki, Goshisho (Huai River moon, Wu Zixu), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1887
Good impression and condition, minor tear on some corners, backed
36.6x24.6cm.
60,000 YEN
[Cat ID: M22-155 / FM-ID: 27561 ]